ឧបករណ៍របស់យើង។

ក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់សិក្ខាសាលាស្តង់ដារនៃទំហំ 220,000 ម៉ែត្រការ៉េ គ្រប់គ្រងខ្សែផលិតកម្មសម្ភារៈ LiFePO4 ដែលមានអនុភាពខ្ពស់ដែលមានទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ 20000 តោន ខ្សែផលិតកម្មអាគុយលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលមានទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំមួយពាន់លានអំពែរម៉ោង ខ្សែផលិតកម្ម super capacitor មានទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ។ នៃ 600 លាន super capacitors និងកញ្ចប់ថាមពលថ្មនិងបណ្តាញផលិតកម្មប្រព័ន្ធដែលមានទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ 1.2 ពាន់លាន Ampere-hours ។

DSC_1756
DSC_1913
DSC_1849
DSC_1831
DSC_1904
DSC_1837
DSC_1899
DSC_1857