ទំនាក់ទំនង

Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.

Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd (ទីស្នាក់ការកណ្តាល)

ទូរសារ៖ +86-0632-519-9698

អ៊ីមែល៖market@goldencell.biz

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ6699 មហាវិថី Guangming, ស្រុក Hightech, Zaozhuang, Shandong

សាខាលក់ Shenzhen

ទូរស័ព្ទ៖ +86-755-28891995

ទូរសារ៖ +86-755-28892486

អាស័យដ្ឋាន៖ បន្ទប់លេខ 8006 អគារ 1 អគារ Shenzhen Beihang ផ្លូវ Yuexing ទី 4 ស្រុក Nanshan ក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន

សាខាអឺរ៉ុប

ទូរស័ព្ទ៖ +358453246642

អាស័យដ្ឋាន៖ Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo, ហ្វាំងឡង់